Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi
27 Eylül 2021


Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi (
Eurasian Journal of Health Technology Assessment): 
" EHTA, Cilt 5 Sayı 2, 2021 Aralık" sayısı için,
Makale çağrısı