İletişim
17 Aralık 2020

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı


Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9
Çankaya / Ankara 06800

Telefon: + (90) 312 585 15 37
e-posta: shgm.argestd@saglik.gov.tr

SBakanlik.jpg