STD/HTA Nedir?
21 Şubat 2020

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) / Health Technology Assesment (HTA),

sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin çeşitli yönleri ile incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Bu değerlendirme öncelikle karar alma mekanizmalarına yön vermek amacıyla yapılsa da aslında söz konusu teknoloji ile ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacını taşır.
Sağlık teknolojisi tanımı içinde,
  1. İlaçlar,
  2. Tıbbi cihazlar,
  3. Tıbbi tedavi yöntemleri,
  4. Cerrahi teknikler,
  5. Sağlık hizmeti sistemleri,
ve benzeri uygulamalar yer almaktadır.

Sağlık teknolojisinin değerlendirilmesi öncelikle klinik etkililiği ve hasta güvenliği açısından yapılır; ardından ekonomik ve kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri de değerlendirilerek bir rapor ile sonuçlandırılır. Değerlendirmenin tüm aşamalarında bilimsel kanıtlar esas alınır fakat hastalar, sağlık çalışanları ve sağlık teknolojisi üreticileri değerlendirme sürecine katkı sağlarlar ve şeffaflık bu süreçte temel ilkelerden biridir.