overlay

Rehber Geliştirme Yöntemleri

Rehber Geliştirme Yöntemleri Kapsamında NICE Rehber Geliştirme Kılavuzu ve AGREE II Ölçeği Türkiye Adaptasyonu çalışması devam etmektedir.