overlay

Başlayan Klinik Protokoller

 1. Bağımlılık Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 2. Diyaliz Tedavi Yöntemlerinin Seçimi ve Değiştirilmesi Kılavuzu
 3. Erken, Geç Ortodontik Tedavilere Yaklaşım Kılavuzu
 4. Geriatri Klinik Protokolü
 5. Obezite Cerrahisi Klinik Protokolü
 6. Troid Kanseri Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 7. Karaciğer Sirozu Klinik Protokolü
 8. Sezeryan Seçimi Kılavuzu
 9. Omurga İmplantları Klinik Protokolü
 10. Diz ve Kalça Artroplastisi Klinik Protokolü (Revizyon)
 11. Karaciğer Nakli Canlı Donör Seçimi ve Yaşam Boyu Takip Süreci Kılavuzu
 12. Böbrek Nakli Canlı Donör Seçimi ve Yaşam Boyu Takip Süreci Kılavuzu