Başlayan Klinik Protokoller
09 Haziran 2021

 1. Bağımlılık Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 2. Diyaliz Tedavi Yöntemlerinin Seçimi ve Değiştirilmesi Kılavuzu
 3. Erken, Geç Ortodontik Tedavilere Yaklaşım Kılavuzu
 4. Geriatri Klinik Protokolü
 5. Troid Kanseri Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 6. Karaciğer Sirozu Klinik Protokolü
 7. Sezeryan Seçimi Kılavuzu
 8. Omurga İmplantları Klinik Protokolü
 9. Diz ve Kalça Artroplastisi Klinik Protokolü (Revizyon)
 10. Karaciğer Nakli Canlı Donör Seçimi ve Yaşam Boyu Takip Süreci Kılavuzu
 11. Böbrek Nakli Canlı Donör Seçimi ve Yaşam Boyu Takip Süreci Kılavuzu