Başlayan Klinik Protokoller
11 Ağustos 2022

 

 

 

  1. Troid Kanseri Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
  2. Karaciğer Nakli Canlı Donör Seçimi ve Yaşam Boyu Takip Süreci Kılavuzu