STD Raporları
17 Aralık 2020

 1. Gebelikte Fetal Kromozomal Anomali Taraması Amacıyla Uygulanan Testlerin Etkililik Analizi (2020)
 2. Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Hastalık Modifiye Edici Sentetik Ve Biyolojik Antiromatizmal İlaçlar Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu (2019)
 3. Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri konulu STD Raporu (2017)
 4. Kardiyak Aritmi Tanısında Mobil Kardiyak Telemetrik Monitorizasyon konulu STD Raporu (2016)
 5. Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonlarında Profilaktik Palivizumab Kullanımı konulu STD Raporu (2015)  -Tam netin için Daire Başkanlığımız ile irtibata geçebilirsiniz-
 6. Hepatit C Tedavisinde Doğrudan Etkili Antiviraller konulu STD Raporu (EUnetHTA ortak çalışması-2015)
 7. Dirençli veya Tekrarlayan Bening Özafagial Darlığın Tedavisinde Biyoparçalanır Stentler konulu STD Raporu (EUnetHTA ortak çalışması-2015)
 8. Türkiye' de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri konulu STD Raporu (2014)
 9. Sigarayı Bırakma Destek Programının Maliyet Etkililik Analizi konulu STD Raporu (2014) -Tam netin için Daire Başkanlığımız ile irtibata geçebilirsiniz-
 10. Vasküler Erektil Bozuklukta Düşük Yoğunluklu Elektro Şok Dalga (EŞD) Terapisi konulu STD Raporu (2013)
 11. Tek Kullanımlık Sünnet Aletlerinin Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Analizi
 12. Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu
 13. Sepsiste Etkenin Tanımlanması İçin Kan Örneğinde Kullanılan Moleküler Hızlı Tanı Testleri Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu