Protokol
17 Aralık 2020


 total_diz_klinik_prto.jpg
Total Diz Artroplastisi Klinik Protokolü (2017) 
 total_kalca_klinikprot.jpg
Total KalçaArtroplastisi Klinik Protokolü (2017) 
 katarkt_klink_prot.jpg
Katarakt Cerrahisi Klinik Protokolü (2017)
 prost_kans_klnk_port.jpg
Prostat Kanseri Klinik Protokolü (2017)
 koah.jpg
KOAH Klinik Protokolü (2018)
 kolokrektal_kan_klin_prot.jpg
Kolorektel Kanser Klinik Protokolü (2019)
 koron_arter_klnk_prot.jpg
 Koroner Arter Hastalığı Klinik Protokolü (2020) 
 diyabet_tedavi_klinkprotk.jpg
Diyabet Tedavi ve İzlem Klinik Protokolleri (2020)
tamamlanan_isler_iconu.jpg 
Alzheimer ve Diğer Demans Hastalıkları Klinik Protokolü
 (2020)
tamamlanan_isler_iconu.jpg
Kronik Böbrek Hastalığı Klinik Protokolü (2020)
tamamlanan_isler_iconu.jpg
Mide Kanseri Klinik Protokolü
 (2020)
 1.jpg
inme Klinik Protokolü (2019)
 de_dea_kp_20200720.jpg
Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi
Klinik Protokolü (2020)
hipetansiyon_kp_kapak.jpg
Hipertansiyon Klinik Protokolü (2020)
 
Migren Klinik Protokolü (2020)