Protokol
22 Kasım 2021
  astim_kp.jpg
Astım Klinik Protokolü (2021)
 dis_cene_imp.jpg
Diş, Çene İmplantı Uygulamaları Klinik Protokolü (2021)
 pnömokonyoz_kp.jpg
Pnömokonyozlarda Sağlık Gözetimi, Klinik Tanı, Kayıt,
Bildirim ve İzlem Protokolü
 (2021)
 anksiyete_bozukluklari_kp.jpg
Anksiyete Bozuklukları
Klinik Protokolü
 (2021)
 epilepsi_kp.jpg
Epilepsi
Klinik Protokolü
 (2021)
 total_diz_klinik_prto.jpg
Total Diz Artroplastisi
Klinik Protokolü (2017)
 
     total_kalca_klinikprot.jpg
Total KalçaArtroplastisi
Klinik Protokolü (2017)
 
       katarkt_klink_prot.jpg
     Katarakt Cerrahisi
     Klinik Protokolü (2017)
 prost_kans_klnk_port.jpg
Prostat Kanseri
Klinik Protokolü (2017)
    koah.jpg
KOAH
Klinik Protokolü (2018)
        kolokrektal_kan_klin_prot.jpg
      Kolorektel Kanser
      Klinik Protokolü (2019)

 koron_arter_klnk_prot.jpg
 Koroner Arter Hastalığı
 Klinik Protokolü (2020)
 
      diyabet_tedavi_klinkprotk.jpg
Diyabet Tedavi ve İzlem
Klinik Protokolleri (2020)
         alzheimer_demanshast_kp.jpg
      Alzheimer ve Diğer Demans Hastalıkları
      Klinik Protokolü
 (2020)
kronikbobrek_kp.jpg
Kronik Böbrek Hastalığı
Klinik Protokolü
 (2020)
      midekanseri.jpg
Mide Kanseri
Klinik Protokolü
 (2020)
            1.jpg
       inme
       Klinik Protokolü (2019)
 de_dea_kp_20200720.jpg
Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği
Anemisi Klinik Protokolü (2020)
                 
          hipetansiyon_kp_kapak.jpg
Hipertansiyon
Klinik Protokolü (2020)
          
            
       Migren
       Klinik Protokolü (2020)